Số đẹp mỗi ngày, số chuẩn ngày 08/09/2020

Miền Nam 08/09/2020

BTL: 31 lót 33

STL: 90, 95

Dàn đề 36s: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,0 1, 10,1 1, 11,2 1, 12,3 1, 13,4 1, 14,5 1, 15,6 1, 16,7 1, 17,8 1, 18,9 1, 19,

Miền Trung 08/09/2020

BTL: 17 lót 97

STL: 51, 57

Dàn đề 36s: 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,0 8, 80,1 8, 81,2 8, 82,3 8, 83,4 8, 84,5 8, 85,6 8, 86,7 8, 87,8 8, 88,9 8, 89,

Miền Bắc 08/09/2020

BTL: 24

STL: 80, 88

3 càng lô: 479  564  283  967  435

Dàn đề 36s: 04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,0 5, 50,1 5, 51,2 5, 52,3 5, 53,4 5, 54,5 5, 55,6 5, 56,7 5, 57,8 5, 58,9 5, 59,

ĐĂNG KÝ TẠI KHOẢN KU11 TẠI ĐÂY ĐỂ ĐẶT CƯỢC CON SỐ CỦA BẠN VỚI TỶ LỆ ĂN CỰC CAO 1 ĂN 99

ku11 xs3mien kubet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *